Zuijderwijk  & Witzier b.v.
   Grootbloemige gerbera's geteelt op een milieu verantwoordelijke manier

De werkzaamheden

  

Arbeidsplaatje

In 1990 is Zuijderwijk Witzier b.v. gestart met het telen van gerbera's. Toen in Berkel en Rodenrijs. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden die toen werden verricht, is niet meer te vergelijken met de huidige werkzaamheden. Planten staan nu op rekken, waardoor er voor het plukken van de gerbera's niet meer gebukt hoeft te worden. Door het gebruik van oogstwagens hoeven mensen niet meer met grote bossen gerbera's in de armen te lopen. Oogstkarren rijden automatisch naar de schuur, zodat er geen mensenkracht meer voor nodig is.
In de verwerkingsruimte worden bloemen zowel in speciale verpakkingen als machinaal verwerkt, waar vroeger alles in dozen naar de veiling ging.
Door vernieuwingen als belichting en verduistering kunnen wij de productie jaarrond veel strakker in de hand houden en zijn de productie pieken afgezwakt, waardoor er meer gespreide arbeid over het jaar is.


Milieustatus van het bedrijf 

Wij zijn M.P.S. A gecertificeerd, dit houdt in dat wij de normen die door: Milieu Project Sierteelt zijn samengesteld, hanteren en tot op heden ook kunnen behalen. Met andere worden: We gebruiken niet meer meststoffen als noodzakelijk, we gebruiken zo weinig mogelijk energie en we werken met zoveel mogelijk natuurlijke bestrijders (insecten die andere insecten opeten of verjagen). Zo zorgen wij ervoor dat wij zo milieubewust als mogelijk telen. Om zo te komen tot zeer beperkt gebruik van andere dan natuurlijke middelen, om ons product schoon en mooi bij de klant te krijgen.

M.P.S. controleert alle deelnemers zeer zorgvuldig, en zorgt er voor dat alle deelnemers iedere 4 weken op de hoogte blijven van hun verrichtingen. Iedere deelnemer wordt ieder kwartaal opnieuw beoordeeld en aan de hand daarvan ook weer gekwalificeerd in A B of C. De A status behaal je als je veel punten in de milieu scorelijst behaald . Ook zijn we bezig met de navolging van de florimark regels, zodat onze klanten ook zeker weten dat wij de europese regels goed navolgen (mensenrechten, kinderarbeid, chemische middelen).


Sorteerlijn van Havatec

Sinds april 2007 beschikken wij over een nieuw systeem om de bloemen te verwerken in de schuur, waardoor er een aantal handelingen automatisch worden uitgevoerd. Deze bloemen verwerkingsmachine is ontwikkeld door Havatec. Deze machine kan de bloemen zowel in dozen als op water verwerken. Verder sorteert de machine de bloemen op lenge van de steel en diameter van de bloem. 

De bloemen in de kas worden verzameld in oogstkarren, en deze karren rijden automatisch achter een treintje naar de verwerkingsloods, alwaar ze worden verwerkt. Geen zwaar werk dus. Het oogsten en verwerken van de bloemen neemt ongeveer 80 % van de arbeid in beslag. De overige 20 % van de tijd gaat op aan onderhoud, controle, teeltwisseling.