Zuijderwijk  & Witzier b.v.
   Grootbloemige gerbera's geteelt op een milieu verantwoordelijke manier

Het nieuwe telen


Binnen Zuijderwijk & Witzier B.V. heeft het nieuwe telen een belangrijke plek in de onderneming.
Wat verstaan wij precies onder het begrip "het nieuwe telen"? 

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. In HNT wordt van kennis van de natuurkunde gecombineerd met die van planten en plantfysiologie met als doel optimaal te telen met de inzet van zo min mogelijk fossiele energie.

Binnen HNT worden 3 onderwerpen beschouwd voor de besparing op energie:

     -   Warmte
     -   CO2
     -   Elektra voor groeilicht

Belichting

Sinds 1-9-2003 hebben wij lampen in de kas, en daardoor kunnen wij beter inspringen op de wensen van de klant: Een constante kwaliteit, en een constant aanbod qua aantallen bloemen het hele jaar door.

Ons belichtings programma start in september, en loopt tot en met april, en de lampen branden in december/januari het langst, nl. 11,5 uur per dag. In de zomer gebruiken we de belichting alleen 's morgens om de planten te activeren, en snel op temperatuur te brengen. Vroeger deden we dat met de verwarmingsbuizen, maar nu met de belichting hoeven we veel minder lang te stoken om de plant op temperatuur te brengen. Zo is het in onze kas dus iedere dag een beetje zomer. Door de sterk fluctuerende prijzen van Gas en Electra is het wel een hele puzzel geworden om op een betaalbare manier te blijven kweken.

 

Verduistering

Sinds april 2007 maakt ons bedrijf gebruik van verduistering. Omdat door het soms te langdurig belichten van de plant ontdekt werd dat de Gerbera liever geen langere lichtperiode heeft per dag dan 12 uur, zijn we in de zomer dus een aantal uren per dag gaan verduisteren met een speciaal verduisteringsscherm.

De schermspecialist: Huisman heeft bij ons dus een tweede scherminstallatie aangelegen om het donker te kunnen maken, en dit scherm is tevens zeer energie besparend, dus we kunnen nu nog zuiniger met energie omspringen. En dat zorgt ervoor dat we de doelstellingen van de overheid voor de toekomst met gemak zullen halen.

 

Aircobreese/aircokas principe

Sinds 1-1-2008 maken we op ons bedrijf gebruik van Aircobreese ventilatoren. Deze ventilatoren zorgen ervoor dat de warme lucht die zich vormt rond de belichting boven in de kas zich vermengd met de koelere en vochtige lucht onder in de kas. Ook als het schermdoek gesloten is geeft deze luchtmenging een aangenaam effect, zoals wij dat zeggen een minder "dood "klimaat. Sinds voorjaar 2007 werken wij ook met het Aircokas principe, dat wil zeggen dat we door middel van minder luchten in de kas proberen energie en Co2 te sparen. Dit gebeurd door een vernevelings installatie die heel fijne druppeltjes de kas in blaast, die nauwelijks te zien zijn. Deze waterdamp neemt energie (warmte) op van het zonlicht, en dat zorgt er voor dat de plant ook tijdens moeilijke omstandigheden blijft groeien, en voor de mens in de kas is het ook goed te verdragen. En ook de co2, die we zo hard nodig hebben voor de groei van de plant, blijft beter in de kas bij de plant hangen. Dit alles wordt gestuurd door een speciaal programma en meetinstrumenten van Hoogendoorn, die hierin gespecialiseerd zijn. We starten in 2009 ook nog een proef om via luchtslurven van onder in de kas op een verantwoorde wijze verse buitenlucht in de kas te brengen. We hopen op deze manier vochtige lucht af te kunnen voeren via een lichte overdruk in de kas , en in de winter hopen we de schermdoeken langer gesloten te kunnen houden, om op deze manier weer extra aan energie te besparen, en gelijktijdig een beter klimaat te kunnen maken.


Ventilation Jet

Sinds 2013 draaien we testen met Ventilation Jet. Hieronder staat beschreven wat wij hopen te bereiken met de inzet van de Ventilation Jets.

Voor een korte impressie, klik op de volgende link:

video ventilation jet


Schermdoeken 100% sluiten is onze ambitie

Op dit moment zijn we bezig met het optimaliseren van een nieuw ventilatiesysteem om de luchtvochtigheid onder een gesloten scherm op peil te houden. Het nieuwe systeem bestaat uit een Ventilation Jet in combinatie met een Nivolator. De Ventilation Jet is een ventilator die tussen het dubbele schermdoek is geïnstalleerd. De Nivolator, die daar onder hangt, is een ventilator die een verticale uitblaas heeft in de ruimte. De Ventilation Jet zuigt de droge lucht boven het scherm aan en de Nivolator verspreidt deze vervolgens in de kas. Wij hopen dat we hiermee de schermen 100% gesloten kunnen houden zonder vochtproblemen.

Praktijkproef
Het principe van het nieuwe systeem is uitgebreid getest door Wageningen UR Glastuinbouw en Hoogendoorn Growth Management. Met het prototype is aangetoond dat we de luchtvochtigheid in de kas ook in moeilijke periodes goed in de hand kunnen houden. Het scherm kan daardoor de hele nacht gesloten blijven.

Nu zijn we samen met de bouwer van de ventilator Vostermans, de installateur Hint en schermdoekenleverancier Ludvig Svensson de installatie aan het perfectioneren. De bedoeling is om samen met Wageningen UR Glastuinbouw een praktijkproef uit te voeren op 6.000 m2. Volgens planning wordt in deze afdeling één Ventilation Jet per 200 m2 geïnstalleerd. We hebben een groot aantal meetapparaten en we gaan met name de luchtvochtigheid en de temperatuur nauwkeurig monitoren. Vragen zijn onder andere is de ventilator aan te sturen op RV en hoeveel kou komt er door het gat in de schermdoeken.

Goed alternatief
Dit nieuwe ventilatiesysteem kan naar verwachting een goed alternatief zijn voor ontvochtiging met slurven in het gewas. Voor bestaande gerberateelten is de installatie goedkoper en voor teelten in de grond, zoals chrysanten, zou dit een goede oplossing kunnen zijn. Ik ben er trouwens niet bang voor dat de schermdoeken zwakker zijn door het gat waar de Ventilation Jet doorheen is geïnstalleerd.